Boar nhận tín hiệu nút nhấn SM-03D

Boar nút nhấn SM- 03D là boar kết nối các tín hiệu từ nút nhấn gọi thang tới boar SM -02 ở cabin thang máy trong hệ điều khiển thang máy của step. Nó thường được lắp đặt trong hộp mặt gọi cabin có chức năng thực hiện các lệnh gọi thang từ bảng nút nhấn.

Sm-03 D được thiết kế phù hợp với những thang máy có số tầng ≤ 8 . Các thang máy có số tầng lớn hơn có thể kếp hợp nhiều boar 03 D với nhau tối đa là 8 boar cho số tầng lớn nhất là 64 tầng.

Nó được sản xuất bằng công nghệ chíp dán, cho kích thước nhỏ dễ lắp đặt. Mỗi boar sẽ được kèm theo một dây cáp để kết nối tín hiệu với boar Sm-02  thông qua cổng JP 10.

còn 27 hàng