Boar hiển thị SM-04

Boar hiển thị SM-04 là Boar hiển thị số tầng, chiều di chuyển và gọi tầng của thang máy trong hệ điều khiển Step

Boar được lắp đặt ở mặt gọi ngoài tầng

Gồm 02 kiểu mẫu: loại hiển thị ngang và loại hiển thị dọc, đáp ứng tốt với thiết kế thang máy của bạn

Nhỏ gọn, dễ lắp đặt và xác nhận tầng, giúp cho kỹ thuật viên dễ dàng thao tác, tính thẩm mỹ cao

còn 36 hàng