Di chuyển tủ điện khi vị trí hiện tại không hợp lý

Một số công trình đã cũ, thi công với thẩm mỹ không được chú trọng. Vị trí tủ điều khiển bị đặt xa buồng thang gây khó khăn trong việc vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng.

Công trình tại Vương Thừa Vũ: Sau khi nhận được thông tin từ khách hàng. Kỹ thuật nhanh chóng tới đánh giá tổng quan khảo sát vị trí cũ cũng như lập phương án di dời tủ điều khiển tới vị trí mới thuận tiện cho việc sử dụng hơn

Tủ chính cũ đang được đặt ở ngoài cách biệt với buồng thang, giây tốn diện tích, khó khăn trong việc bảo trì cũng như sửa chữa khi gặp sự cố. Sau khi tư vấn với khách hàng và đo đạc. lại kích thước buồng thang, phương án được chọn là di dời tủ chính vào buồng thang, giúp dễ dàng vận hành và sửa chữa sự cố.

  Kỹ thuật viên tiến hành tháo kết nối

 Và đấu nối lại tại vị trí mới

 

Tủ điều khiển tại vị trí mới, gọn gàng, tiết kiệm diện tích cũng như vận hành sẽ thuận tiện hơn.

Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn góp ý, quý khách hàng liên hệ : hotline 0384.250.888 để được tư vấn kịp thời và chính xác.

https://thangmayace.com/danh-muc-san-pham/dich-vu-bao-tri-sua-chua/

https://thangmayace.com/san-pham/cai-tao-nang-cap-he-thong-thang-may-hien-dai/